Hûskeamer in PAASSTEMMING

Op  donderdagochtend 30 maart bieden we de mogelijkheid om samen paasstukjes te maken. Geen cursus, maar wel elkaar inspireren en helpen om tot leuke, mooie, verrassende resultaten te komen. Het paasstukje neem je natuurlijk daarna mee naar huis.

Enkele dames van de Túnklup zullen aanwezig zijn om te helpen en om mee te denken over nieuwe vormgeving.

De opzet: ieder een neemt zelf groen, een bakje, oase, paasspulletjes enz.….. mee.

Neem zoveel mee dat je sommige dingen ook kunt delen met anderen, met name het groen.

Groen van wilgentakken, een verse graspol of de mooie rode takken van de kornoelje. Het zijn allemaal mooie basisproducten voor een paasstukje.  En kijk wat er verder in de tuin, winkel of de natuur te vinden is.

We willen het gezellig maken en hopen op een mooie opkomst. De koffie en de thee zijn voor eigen rekening.

Aanmelden voor 23 maart via info@doarpshuswergea.nl o.v.v. paasstukjes maken. We beginnen om 9.30 uur en kunnen dan gezellig werken tot circa 12.00 uur.
Na de aanmelding ontvang je voor 28 maart nog nadere informatie via de mail.

Hartelijke groet,
Jet Windig