Belangrijk,

De CORONA-maatregelen zijn voor het dorpshuis aangepast per
15 nov 2021. Kijk op onze Corona pagina!


Dit is de nieuwe site voor ‘Us Doarpshûs’ voor Wergea en omstreken.
We werken nog aan de vorm en aan de inhoud.
Maar kijk zeker even naar ‘Over ons