Dit is de nieuwe site voor ‘Us Doarpshûs’ voor Wergea en omstreken.
We werken nog aan de vorm en aan de inhoud.
Maar kijk zeker even naar ‘Over ons