In het blad van Abbingahiem staat een leuk artikel over het Wergeaster Breicafé!