Het was best spannend: stoelen kopen op de veiling. Kunnen we de laatste kavel ook binnenhalen? Wordt de prijs niet te hoog door last-minute bieders? Hoe zien ze er echt uit als ze uit het verre Brabant naar ons gebracht zijn?
Maar het is gelukt! De laatste bieding was voor Us Doarpshûs, en dinsdag j.l. stonden de 3 karren op de stoep.
89 stoelen voor een betaalbare prijs.
Vandaag zijn de door de Húskeamer vrijwilligers gebruiksklaar gemaakt en kunnen we weer veilig en kraak-vrij zitten.
We zijn super blij!
PS: de oude stoelen zijn ook al opgehaald door een liefhebber. Dubbelblij!