Oud en Nieuw in Us Doarpshûs

De Wergeasters hebben weer kunnen merken hoe gezellig Us Doarpshûs
geworden is.
Op oudejaarsdag waren er ongeveer 50 mensen op de ‘afscheid van
2022′ -borrel met oliebollen en een drankje.
En op nieuwjaarsdag vierden meer dan 150 mensen het ‘Nijjiersfeest 2023
‘ van de Kulturele Kommisje Wergea en de jeugdsoos Szdrnzll. De gasten
hebben genoten van de muziek, de act met Grease, de hamburgers en de
vele nieuwjaarswensen natuurlijk. Normaal gesproken is dit feest elk
jaar in De Bidler, maar door omstandigheden kon dat dit jaar niet
doorgaan (en hiervoor al twee keer niet door de corona perikelen).
Gelukkig is het in een hele goede samenwerking gelukt om het feest naar
Us Doarpshûs te verplaatsen. Waar een dorp groot in is.
Iedereen de beste wensen en een gezond 2023 toegewenst.