Wegens groot succes ook in 2023 weer een Oudejaarsborrel op
Zaterdag 31 december 2023
Us Doarpshûs 15.30 – 20.00 uur.
Welkom !! Leuk als je komt