Op Vrijdag 12 april 2024 20.00 uur
combineren we de jaarvergadering met de gebruikersbijeenkomst.

Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Verslag Kascommissie
  3. Jaarverslag
  4. Jaarrekening
  5. Vaststellen jaarverslagen en jaarrekening
  6. Gebruikersbijeenkomst
  • Wat gaat er goed
  • Wat kan er beter
  1. Verbouwing, plan van aanpak

Rondvraag en sluiting

Je kunt het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) vinden via deze link.